Årsmöte 2018Medlemmarna i Fyrisgården kallas till ordinarie årsmöte  torsdagen den 6 april kl 18.00 2017 i Samlingssalen på Fyrisgården. Fyrisgården bjuder på dryck med tilltugg från kl. 17.30, mötet startar kl. 18.00.

Ärenden enligt stadga. Motioner ska vara lämnade eller sända till Fyrisgården senast 14 dagar före årsmötet. Årsmöteshandlingar kommer att läggas ut på Fyrisgårdens webbplats. De kan också beställas från eller hämtas på Fyrisgården.

Fyrisgården bjuder på dryck med tilltugg från kl. 17.30, mötet startar kl. 18.00. Vänligen anmäl deltagande senast fredag den 6 april till exp@fyrisgarden.se eller tel. 018-23 87 44.

Årsmöteshandlingar publiceras här på webbplatsen.

Valberedningen tar emot nomineringar till styrelsen. Lista på nuvarande styrelsesammansättning finns på http://fyrisgarden.se/om-fyrisgarden/. I år ska ordförande, tre ledamöter samt en ersättare väljas. Alla väljs på två år. Dessutom ska två revisorer och två ersättare väljas. För förslag och nomineringar når du valberedningen på telefon eller e-postadresser nedan.

Valberedning är: Kicki Sandberg, kickiliina@hotmail.com och Ulrika Öster, ulrika.oster@telia.com.

För rösträtt vid årsmötet krävs att 2018 års medlemsavgift är betald. Medlemsavgiften är oförändrad 100 kr/individ eller 150 kr/familj och betalas in på bg 5261-5226 före årsmötet. Glöm inte att uppge namn och personnummer. Om ni betalar ett familjemedlemskap önskar vi namn och födelseår på de som ingår. Registrera gärna person- och adressuppgifterna via formuläret på webbsidan. Familjemedlemskap har som vanligt en (1) röst på årsmötet.

Anmälan till exp@fyrisgarden.se, telefon 018-23 87 44 eller via formuläret nedan.

 

Laddar aktiviteter...Laddar aktiviteter...

Kontakta oss

  • Besöksadress
  • Svartbäcksgatan 58
  • 753 33 Uppsala
  • Kvällsverksamheter
  • 018 26 20 12
Alla kontaktuppgifter
http://www.mapsembed.com/conrad/