Fritid för alla-dagen

Barn

Ung

Vuxen

Funktionsnedsättning

Anmälan är öppen! Välkommen till en prova på-dag med Upplands föreningar och organisationer där vi visar upp och informerar om våra aktiviteter för personer med funktionsnedsättning.

Fritid för alla-dagen 2019 anordnas på lördag den 26 januari!

12:00-15:00 | Fyrishov

Mer information inom kort. Anmälan för föreningar och organisationer finner ni nedan.

Obs! Sista anmälningsdag är 18 december.

Fritid för alla-dagen är en prova på-dag där Upplands föreningar och organisationer visar upp och informerar om sina verksamheter och aktiviteter som riktar sig till personer med funktionsnedsättning. Här kan du prova på allt från dans till skapande, möten och kultur.

Föreläsningen för deltagande föreningar och organisationer hålls mellan 10:00-11:30.

Föreläsare:
Lydia Springer, Leg. psykolog,
Specialist i klinisk psykologi
Hälsa och Habilitering
SUF Kunskapscentrum.

Föreläsningen kommer bland annat att innehålla praktiska och handfasta tips och råd om kommunikativt och kognitivt stöd för personer med funktionsnedsättning som bidrar till att barn, ungdomar och vuxna kan bli mer delaktiga. Vi kommer också att få höra om fritidsaktiviteters vikt för att bygga

Anmälan Fritid för alla-dagen 2019

Detta vill FFA

Nätverket vill

  • uppmärksamma att det finns ett stort behov av fungerande fritidsalternativ för funktionshindrade i Uppsala.
  • utöka möjligheterna för funktionshindrade att delta i fritids- och kulturaktiviteter av olika slag. Nätverket vill utveckla samarbetet mellan föreningar och organisationer så att man kan utbyta kunskap och erfarenhet.
  • samordna utbildningar och genom information hjälpa organisationer att aktivt kunna erbjuda funktionshindrade delaktighet i sina verksamheter.

Detta gör FFA

Arrangerar Prova-på dagen en gång om året för att etablera och inspirera föreningar och organisationer till ett utökat utbud. Prova på dagen ger möjlighet att nå ut till målgruppen och därmed chans att utveckla och förbättra sin verksamhet.

Administrerar hemsidan www.fritidforalla.se där föreningar kan presentera sin verksamhet; funktionshindrade kan hitta aktiviteter att sysselsätta sig med på fritiden och kontaktuppgifter för att få mer information.

Samordnare

Ulrica Backlund
E-post: ulrica.backlund@fyrisgarden.se