Fyrisgårdslandet

Barn

Ung

Vuxen

Funktionsnedsättning

Kom med i vårt nya stadsodlingsprojekt och odla runt Fyrisgården!

Fyrisgårdslandet är Fyrisgårdens stadsodling. Under våren, sommaren och hösten 2018 skapar vi i samarbete med IHUS en grönskande oas runt Fyrisgården. Du kan delta i gemensamma odlingar eller odla något på egen hand. Storleken på odlingarna beror på hur många som vill vara med och odla.

Fyrisgårdslandet arrangerar gemensamma arbetsdagar för alla som vill jobba tillsammans med växter och med att skapa odlingskärl och odlingsbäddar.

Vi kommer att driva upp egna plantor för utplantering. Vill du ta hand om en planta tills den ska planteras ut, så hör av dig!

Kostnad: Ingen kostnad, men du får gärna bli medlem i Fyrisgården, det kostar bara 100 kr!

Mer information: Kontakta projektledaren Kajsa Sjölén, Kajsa.sjolen@fyrisgarden.se, tel. 018-23 87 44.

Planerade odlarmöten

Sätt frön med oss
Förkultiveringsdag. Vi planterar fröer i mängd och delar ut till dem som vill att driva upp fram till utplanteringsdagen.
Onsdag den 11 april drop-in mellan kl 9.30 och kl 12.00

Vårbruk i Fyrsgårdslandet
Vi rensar odlingsbäddar och förbereder utomhus. Omplanterar det vi sådde i april, samt sätter de första fröna direkt i jorden.
Tisdag den 8 maj drop-in mellan kl 9.30 och 12.00.

Plantera med oss
Nu ska alla plantor som drivits upp sedan april planteras ut.
Onsdag den 30 maj drop-in mellan kl 10.00 och 12.00.

Skörda med oss
Skördefest för alla!
Onsdag den 29 augusti drop-in mellan kl 10.00 och 12.00.

Kontakta projektledaren Kajsa Sjölén om du vill vara med, men inte kan komma på våra gemensamma dagar, Kajsa.sjolen@fyrisgarden.se.

Fyrisgårdslandet utvecklas år 2018 i samarbete med IHUS.