Fritid för alla

En meningsfull fritid är bland det viktigaste i livet. Fritid för alla främjar och utvecklar fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning, anordnar prova på-dagar och informerar kring de aktiviteter som erbjuds i Uppland.

om oss

Vad vi gör

Fritid för alla samlar Upplands föreningar och organisationer som erbjuder aktiviteter för personer med funktionsnedsättning

om oss

Ansök om medlemskap

Som medlem kan du kostnadsfritt vara med och sprida information om dina aktiviteter

om oss

Fritid för allas aktivitetskatalog

Här hittar du årets aktivitetskatalog, fylld med aktiviteter och annat intressant

om oss

Fritid för alla-dagen

Upplands största prova på-dag för personer med funktionsnedsättning

Besök Kubik Uppsala för fler aktiviteter för barn och unga i Uppsala