Special Olympics School Day

En prova på-dag för skolor och klasser i Uppsala

Special Olympics
School Day

 

Special Olympics School Day är en prova på-dag för särskoleklasser i Uppsala kommun.

 

Tidigare år har barn och unga tagit del av flera olika sorters idrotter i IFU Arena. Du kan läsa mer om tidigare tillfällen här. 

 

Föreningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning (FUB) Uppsala genomförde Special Olympic School Day genom ett samarbete med parasportförbundet i Uppland, Upplands idrottsförbund, SISU och Fyrisgården, med stöd från Svenska Parasportförbundet.

 

Information om nästa tillfälle av Special Olympics School day kommer inom kort.