Vad vi gör

Läs mer om nätverket Fritid för alla

Fritid för alla

Bakgrund

Nätverket Fritid för alla bildades hösten 2002. Nätverket består av representanter från olika föreningar, organisationer, Habiliteringen för barn och vuxna och Uppsala kommun och vill verka för en aktiv fritid för alla, oavsett funktionshinder.

Detta vill FFA

Nätverket vill

• uppmärksamma att det finns ett stort behov av fungerande fritidsalternativ för funktionshindrade i Uppsala.

 

• utöka möjligheterna för funktionshindrade att delta i fritids- och kulturaktiviteter av olika slag. Nätverket vill utveckla samarbetet mellan föreningar och organisationer så att man kan utbyta kunskap och erfarenhet.

 

• samordna utbildningar och genom information hjälpa organisationer att aktivt kunna erbjuda funktionshindrade delaktighet i sina verksamheter.

Detta gör FFA

Arrangerar Fritid för alla-dagen en gång om året för att etablera och inspirera föreningar och organisationer till ett utökat utbud. Prova på dagen ger möjlighet att nå ut till målgruppen och därmed chans att utveckla och förbättra sin verksamhet.

 

Administrerar hemsidan www.fritidforalla.se där föreningar kan presentera sin verksamhet; personer med funktionsnedsättning kan hitta fritidsaktiviteter och hitta kontaktuppgifter för att få mer information.

Som medlem får du

• Kostnadsfri marknadsföring via flera olika kanaler

 

• Information om era aktiviteter och verksamheter når ut direkt till målgruppen via bl.a. gruppboenden, särskolor och dagliga verksamheter

 

• Er verksamhet publiceras i Fritid för allas aktivitetskatalog som trycks terminsvis och delas ut direkt till målgruppen

 

• Er verksamhet publiceras på Fritid för allas hemsida där besökare kan läsa mer och få kontaktinformation till er förening eller organisation

 

• Möjligheten att delta i Fritid för alla-dagen – Upplands största prova på-dag för personer med funktionsnedsättning

 

• Tillgång till Fritid för allas evenemangskalender där större evenemang publiceras och marknadsförs

 

 

Ansök om medlemskap här.

Samordnare

Ulrica Backlund
E-post: ulrica.backlund@fyrisgarden.se
Tel: 070-172 65 03

Webbansvarig

Henrik Nyström
E-post: henrik.nystrom@fyrisgarden.se
Tel: 070-473 62 40