Sveriges hemgårdar

Läs mer om Sveriges hemgårdsrörelse

Historien

Hemgårdsrörelsen kom till Sverige i slutet av 1800-talet. Den inspirerades av Settlementsrörelsen i England, där inflyttningen till städerna var omfattande under industrialiseringen. Folk bodde trångt och att umgås i hemmet var inte något alternativ. Hemgårdarna ville att arbetarna skulle kunna delta i bildningsverksamhet samt kulturella och sociala aktiviteter. Genom att starta hemgårdar i fattiga områden ville man lindra missförhållanden, motverka klassmotsättningar och ojämlikhet.

 

Grunden till hemgårdsrörelsen i Sverige lades år 1912 av Natanael Beskow genom tillkomsten av Birkagården i Stockholm. Idén om Birkagården kom efter att Beskow besökte London år 1899 och fastnade för tanken på att i en enda byggnad rymma såväl missionsverksamhet som folkbildning och kultur. Hemgården vill vara en hemliknande fritidsmiljö för människor i alla åldrar och från olika samhällsgrupper och verksamhetsområden.

 

Tillsammans med Ebba Pauli startade Nathanel Beskow Birkagården i den första lokalen på Rörstrandsgatan 46 i Stockholm. Senare flyttades den till de nuvarande lokalerna på Karlbergsvägen och 1921 bildades stiftelsen Birkagården.

 

Idéerna spreds sedan snabbt till övriga delar av landet och fler gårdar grundades även i Stockholm. År 1944 fanns det hemgårdar i följande städer: Stockholm, Göteborg, Norrköping, Örebro, Kramfors, Jönköping, Gävle, Sundsvall, Uppsala, Fagervik, Växjö, Helsingborg, Linköping, Lund, Karlskoga, Trelleborg och Örnsköldsvik.
Dessa bildade ett riksförbund kallat Riksförbundet Sveriges Hemgårdar.

 

Hemgårdarna beskrivs ofta som den verksamhet som var först i Sverige med det koncept som idag tillskrivs fritidsgårdar och var även bland de första verksamheterna i landet som hade daghem och fritidshem.

 

Källor: Fyrisgården, Fritidsforum, Wikipedia och Birkagården

Idag

I dagsläget finns tio hemgårdar i Sverige. De olika hemgårdarna bedriver verksamhet inom kultur, folkbildning, idrott och integration. Verksamhetsidén går fortfarande i hemgårdsrörelsens fotspår med tanken om det goda mötet som utgångspunkt.

Sveriges hemgårdar

Fyrisgården (Uppsala)

Midsommargården (Stockholm)

Södergården (Stockholm)

Mäster Olofsgården (Stockholm)

Timmermansgården (Stockholm)

Birkagården (Stockholm)

Skeppsholmsgården (Stockholm)

Hemgården (Norrköping)

Hemgården i Lund (Lund)

Hemgården (Borås)