Kursvillkor

Kursvillkor Fyrisgården

 

Kursstart  

Kursstart är uppgiven vid varje kurs.  

 

Anmälan  

Du anmäler dig via vår webbsida. Anmälan är bindande och webanmälan bekräftas med svarsmail från Fyrisgården. I de fall där det inte finns några platser tillgängliga placeras du i kö för innevarande termin. Observera att du själv måste anmäla dig till nästa termin för att behålla köplats.

 

Förenklad rutin från höst till vår  

Eftersom de flesta deltagare går kvar i sin grupp från höst till vår har vi infört en förenklad rutin. Deltagare i terminskuserna som vill fortsätta i gruppen på samma dag och tid till våren behöver inte göra något, utan blir automatiskt anmälda. Deltagare som inte vill fortsätta meddelar Fyrisgårdens expedition detta senast den 1 december. Ring på 018-23 87 44 eller maila på exp@fyrisgarden.se. Den förenklade rutinen görs under förutsättning att terminsavgiften för hösten betalats in.

 

Avanmälan  

Du kan utan kostnad avboka din kursanmälan fram till sju (7) dagar före kursstart. Vid senare avbokningar tar vi ut en administrationsavgift på 150 kr. Vid avanmälan efter kursens start är du skyldig att erlägga full kursavgift. Avanmäl dig via e-post eller telefon. 

 

Återbetalning  

Ingen återbetalning av kursavgiften efter kursstart. Frånvaro efter kursstart berättigar inte till återbetalning av kursavgiften. 

 

Betalning  

Du betalar din kurs till Fyrisgårdens bankgiro 5261-5226 eller till vår Swish på 123 156 57 20. Skriv namn på deltagare och vad betalningen gäller. De flesta kurser ska betalas senast februari eller september månads utgång. I andra fall gäller uppgivet förfallodatum. 

 

Medlemskap

För att delta i kurser på Fyrisgården måste du vara medlem. Medlemskap ingår i priset på de allra flesta kurser (100kr/år för enskilda, 150kr/år för familjemedlemskap). I samband med att du blir medlem ger du också Fyrisgården samtycke att hantera dina personuppgifter. 

 

Integritetspolicy 

Fyrisgården samlar in dina personuppgifter i samband med att du blir medlem i Fyrisgården. Dessa uppgifter används endast för att administrera kurserna och rapportera deltagande. I samband med kurser och aktiviteter kommer vi ibland att fotografera och ta rörlig bild för att informera om vår verksamhet, denna personuppgiftsinsamling faller också in under det samtycke som ges i samband med tecknande av medlemskap. Om du eller den person du anmäler till en aktivitet inte vill vara med på bild kan du kontakta exp@fyrisgarden.se. Vill du läsa fullständiga integritetspolicy ser mer via länken Integritetspolicy. 

 

Övrigt  

Ett visst antal deltagare krävs för att en kurs ska starta. Fyrisgården förbehåller sig rätten att ställa in kurser som får för få deltagare. 

Vi rekommenderar oömma kläder under våra kurser och ersätter inte kläder som tex fått färg på sig.

Vi ansvarar inte för personliga tillhörigheter och har ingen möjlighet att erbjuda låsta skåp.

Om ni har några frågor eller funderingar kan ni alltid kontakta oss på: 

018-23 87 44
exp@fyrisgarden.se