Förändringar i verksamheten

Läs mer om våra förändringar i verksamheten p.g.a. Covid-19

Förändringar i verksamheten p.g.a. Covid-19

På grund av de smittoläget i Uppsala och restriktionerna kring personlig lockdown har vi följade förändringar i verksamheten.

 

Café Cato

Från och med onsdag den 5 maj kommer vi att servera kaffe utomhus, vi uppmanar besökare att hålla avtsånd till varandra och ta med sin kaffe.

 

Om möjligt rekommenderar vi att vara hemma, gäller fram till 2021-05- 16:

• Fritids

• Campen

 

Pausade kuser fram till 2021-05- 16:

• Alla får dansa

• Alla får slöjda

• Trägnagarna (erbjuds distans uppgifter)

• Stora konstgruppen
• Dramagrupp för unga
• Legogruppen

 

Uppehåll tills vidare:

• Innebandycamp

• Fotbollscamp

• Showdans: shake it

• Showdans: Freestyle

• Raspberry Pi-kurs

 

 

 

Läs gärna mer om på Region Uppsala webbsida

 

 

 

Vi vill påminna alla om vikten att följa de rekommendationer som finns när man vistas på Fyrisgården:

 

• Tvätta händerna eller använd handsprit så fort ni kommer in i våra lokaler.

 

• Håll avståndet till övriga besökare så gott det går.

 

• Kom inte till Fyrisgården om ni känner er sjuka – stanna hemma.

 

• Vänta utanför våra lokaler om ni inte absolut måste komma in i våra lokaler. Detta gäller främst anhöriga vid hämtning och lämning av besökare.

 

Läs mer om hur du kan göra för att skydda både dig själv och andra här.

 

Tack för er förståelse och tålamod.

Om ni har några frågor eller funderingar kan ni alltid kontakta vår expedition.