Information p.g.a. coronaviruset

Vissa aktiviteter och kurser gör uppehåll tills vidare - uppdaterad 24 april

Information från Fyrisgården med anledning av Coronaviruset

 

På grund av den rådande situationen med coronaviruset har Fyrisgården tagit beslutet att pausa ett antal aktiviteter och kurser tills vidare. Detta gör vi på grund av att vissa av Fyrisgårdens aktiviteter och kurser samlar en stor mängd deltagare i relativt trånga lokaler där såväl ung som äldre möts. För att värna om de riskgrupper som finns väljer vi därför att pausa ett antal aktiviteter tills dess att myndigheters rekommendationer tillåter att aktiviteterna återupptas.

 

Vissa av våra verksamheter påverkas inte av myndigheters rekommendationer och omfattas därmed inte av uppehållet utan fortsätter med ordinarie öppettider. Nedan ser ni de aktiviteter som gör uppehåll samt de aktiviteter som fortsätter som vanligt.

Uppskjutna aktiviteter

Följande aktiviteter gör uppehåll tills vidare (fr.o.m. påsklovet – vecka 15).

Kurser

Seniordansen

Aktiviteter för personer med funktionsnedsättning

After Work

Upplandstrilogin

Disco

Tunabergskören

Dialogforum

Övriga aktiviteter

Kulturlunch

Café Cato

Kreativ verkstad

Afternoon tea

Workshops i textil

 

Broloppisen är preliminärt flyttad från maj till slutet på augusti.

 

Fyrisgårdens intressegrupper uppmanas också pausa sina verksamheter för att undvika onödig smittspridning.

 

Fyrisgården följer utvecklingen och de rekommendationer som ges av Folkhälsomyndigheten, därför kan uppehållet komma att upphävas eller förlängas. Om uppehållet förlängs, eller om aktiviteterna återgår till ordinarie öppettider, kommer detta att kommuniceras via nyhetsbrev, hemsida och sociala medier.

Följande aktiviteter fortsätter som vanligt

Följande aktiviteter fortsätter som vanligt med ordinarie öppettider. Aktiviteterna som fortsätter med ordinarie öppettider samlar inte deltagare från riskgrupper och åtgärder har tagits inom varje aktivitet för att minimera smittspridning.

Kurser

Dramagrupp för unga

Legogruppen

Showdansen (dansen hålls utomhus)

Alla får dansa (dansen hålls utomhus)

Trägnagarna (hålls utomhus fr.o.m. 5 maj)

Alla får slöjda (hålls utomhus fr.o.m. 6 maj)

Alla får idrotta (hålls utomhus fr.o.m. 8 maj)

Aktiviteter för personer med funktionsnedsättning

Camp Fyrisgården

Innebandycamp (hålls utomhus fr.o.m. 4 maj)

Fotbollscamp (hålls utomhus fr.o.m. 6 maj)

Fantasia (hålls utomhus fr.o.m. 5 maj)

Övriga aktiviteter

Vävstugan

Tips och råd för att minimera smittorisken

Alla har ett ansvar att minimera smittspridningen. Därför bör alla:

 

  • • Vara noga med sin handhygien, tvätta händerna med tvål och vatten minst 20 sekunder. Om möjligheten till handtvätt är begränsad kan handsprit vara ett alternativ. Undvika att röra vid ansiktet (ögon, näsa och mun). Hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk.

 

  • • Hålla avstånd till varandra inomhus och utomhus på platser där människor samlas, så som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, servicekontor och väntrum.

 

  • • Hålla avstånd till varandra i kollektivtrafiken och i andra allmänna färdmedel.

 

  • • Avstå från att delta i större sociala sammanhang, så som fester, begravningar, dop, kalas och bröllop.

 

  • • På idrottsplatser, badhus, gym och i andra träningslokaler hålla avstånd till varandra och undvika att byta om i allmänna omklädningsrum.

 

  • • Undvika att resa i rusningstid.

 

  • • Avstå från onödiga resor.

 

 

Läs gärna mer på Folkhälsomyndigheten eller 1177.se nedan.

 

Folkhälsomyndigheten – information och råd

 

Vårdguiden 1177 – om COVID-19

 

Har ni några frågor?

Kontakta oss.

 

E-post

 

exp@fyrisgarden.se

 

Telefon

 

Fyrisgårdens expedition: 018-23 87 44

Ulrica Backlund, verksamhetschef: 070-172 65 03