Information med anledning av Coronaviruset

Uppdaterad information - 25/3

Information från Fyrisgården med anledning av Coronaviruset

 

På grund av den rådande situationen med Coronaviruset har Fyrisgården tagit beslutet att skjuta upp ett antal aktiviteter. Detta gör vi på grund av att vissa av Fyrisgårdens aktiviteter och kurser samlar en stor mängd deltagare i relativt trånga lokaler där såväl ung som äldre möts. För att värna om de riskgrupper som finns väljer vi därför att pausa ett antal aktiviteter i två veckor framöver.

 

Många av våra verksamheter påverkas inte av uppehållet utan fortsätter med ordinarie öppettider. Nedan ser ni de aktiviteter som gör uppehåll samt de aktiviteter som fortsätter som vanligt.

 

Uppskjutna aktiviteter

Följande aktiviteter tar paus under vecka 12-15 (16 mars – 12 april).

 

Kurser

 

Alla får dansa

Showdans (Shake it & Freestyle)

Seniordansen

Trägnagarna (p.g.a. personalbrist)

Alla får slöjda (p.g.a. personalbrist)

Alla får idrotta

 

 

Aktiviteter för personer med funktionsnedsättning

 

Fantasia

After Work – uppskjuten

Innebandycamp

Fotbollscamp

Upplandstrilogin – uppskjuten

Disco – uppskjuten

 

 

Övriga aktiviteter

 

Kulturlunch – uppskjuten

Café Cato

Kreativ verkstad – uppskjuten

Afternoon tea

 

Fyrisgårdens intressegrupper uppmanas också pausa sina verksamheter om det finns deltagare som tillhör någon av riskgrupperna.

 

Fyrisgården följer utvecklingen och de rekommendationer som ges av Folkhälsomyndigheten, därför kan uppehållet komma att förlängas ytterligare.

 

Om uppehållet förlängs, eller om aktiviteterna återgår till ordinarie öppettider, kommer detta att kommuniceras via nyhetsbrev, hemsida och sociala medier.

 

Följande aktiviteter fortsätter som vanligt

Följande aktiviteter fortsätter som vanligt med ordinarie öppettider.

 

Kurser

 

Dramagrupp för unga

Legogruppen

 

Aktiviteter för personer med funktionsnedsättning

 

Camp Fyrisgården (Fantasia gör dock uppehåll)

 

Tips och råd för att minimera smittorisken

 

Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

 

Undvik att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

 

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

 

Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

 

Läs gärna mer på Folkhälsomyndigheten och Vårdguiden 1177 via länkarna nedan.

 

Folkhälsomyndigheten – information och råd

 

Vårdguiden 1177 – om COVID-19

 

Har ni några frågor?

 

Kontakta oss!

 

E-post

 

exp@fyrisgarden.se

 

Telefon

 

Fyrisgårdens expedition: 018-23 87 44

Ulrica Backlund, verksamhetschef: 070-172 65 03