Vi ställer inte in – vi ställer om

En hälsning från verksamhetschefen

Vi ställer inte in – vi ställer om

Under våren och sommaren har Fyrisgårdens kreativitet och framåtanda satts på prov. Tillsammans har vi behövt möta helt nya utmaningar och finna lösningar för att kunna värna om vårt främsta mål – att skapa goda möten.

 

Fyrisgårdens verksamhetsidé, det vi står för och vår målsättning har minst sagt ställts på ända. Vårt gedigna arbete med att skapa fler träffpunkter för kommunens invånare, i synnerhet för äldre, har försvårats men med nya utmaningar kommer också nya lösningar.

 

Tidigt under våren när pandemin slog till insåg vi snabbt att vår trädgård skulle bli viktigare än någonsin. I vår trädgård finns stora möjligheter att träffas och genomföra aktiviteter på avstånd. Trädgården har också fungerat som en oas att finna ro i och en ovärderlig plats för att kunna möta de äldres behov. Under hösten kommer vår utemiljö att fortsätta vara en viktig plattform för möten då många av våra intressegrupper har deltagare som tillhör riskgrupper vilket har inneburit en utmaning, och vi vet att vår verksamhet är extra viktig i dessa tider. Därför har vi erbjudit möjligheten för dessa grupper att träffas i vår trädgård, vi ordnar med kaffe och fika och skapar en trygg miljö att mötas i. Att få ses och ta del av en gemenskap, även med avstånd, är oerhört viktigt.

 

Intressegruppen Bisvärmen träffas utomhus på Fyrisgården.

 

Under hösten ser vi, trots utmaningarna, också massor av spännande aktiviteter. Vi är redan igång med vårt projekt ”Alla!” – som drivs tillsammans med Fredens hus – där vi vill skapa verktyg och större möjligheter för unga med funktionsnedsättning att delta i dialog kring frågor som rör relationer och hälsa. En ytterligare nyhet i höst är två nya kurser som drar igång på Fyrisgården: Kom igång med Raspberry Pi – en programmeringskurs för datorintresserade barn och Lilla respektive Stora konstgruppen för barn och unga som vill utveckla sin kreativitet. Precis i tid till höstterminen kom också vår Hemgård på hjul i rullning. Vår portabla hemgård ser vi som en fantastisk möjlighet i dessa tider. Med hjälp av vår släpkärra så når vi ut till de platser där behov finns. Under hösten kommer vi bland annat att besöka skolor för att erbjuda aktiviteter för elever.

 

Hemgård på hjul gjorde premiär på Eriksbergsskolan

 

Vår verksamhet för personer med funktionsnedsättning har under året sett en ökning av barn och unga till våra aktiviteter vilket är glädjande. Inom vår idrottsverksamhet ser vi ett fortsatt stort behov av anpassade grupper där man fokuserar på rörelseglädje och gemenskap. I framtiden planerar vi en ökning av antalet grupper och vårt mål är att fortsätta utöka dessa grupper så länge vi ser att ett behov finns. Ett ytterligare mål i vår idrottsverksamhet är att utöka antalet utövare som tar steget och blir tränare, ett arbete som redan är påbörjat i vår innebandyträning för barn där vi nu har spelare från vår stora innebandygrupp som agerar hjälptränare.

 

Som ni ser ligger vi inte på latsidan – vi är i full gång med utveckling av vår verksamhet utifrån de behov vi ser men med ett ständigt säkerhetstänk och alla rekommendationer i åtanke.

 

Sammanfattningsvis ser vi att Fyrisgårdens unika och innovativa verksamhet är lika viktig nu som innan pandemin. Att se möjligheter i utmaningar och att skapa verksamhet utifrån behov är det vi på Fyrisgården gör bäst, och det kommer vi fortsätta med under det kommande verksamhetsåret.

 

Tillsammans med besökare, medlemmar, cirkelledare och medarbetare skapar vi en plats där vi bryter ofrivillig ensamhet och skapar goda möten mellan människor.

 

Välkommen tillbaka till Fyrisgården i höst!

 

Ulrica Backlund

Verksamhetschef