Projektet riktar sig till barn och unga med funktionsnedsättning i behov av mer strukturerade fritidsaktiviteter

Alla får

 

Fyrisgården erbjuder grupper inom dans, idrott och slöjd för barn (ca 8-12 år) som av olika skäl behöver vara i mindre grupp med fler ledare. Projektet heter Alla får, och bedrivs med stöd från Uppsala kommun. Deltagarna får testa fyra kurstillfällen helt utan kostnad.

Alla får slöjda

Alla får idrotta

Alla får dansa