Alla!

Läs mer om vårt projekt med Fredens hus för att främja psykisk hälsa hos unga med funktionsnedsättning

Alla!

Fyrisgården inleder ett nytt projekt med Fredens hus för att stärka unga med funktionsnedsättning.

Projektet Alla! fick stöd av Uppsala kommun för att genomföra projektet under åren 2020-2021. Projektets syfte var att utveckla verktyg och skapa förutsättningar samt möjligheter för personer med funktionsnedsättning att delta i dialog kring frågor som rör hälsa, våld och relationer.

 

Under projektet skapades en samtlaguide kring dessa frågor. I Samtalsguiden hittar du övningar för att skapa samtal kring relationer, hälsa och otrygghet med unga som har neuropsykiatriska- och intellektuella funktionsvariationer. 

www.samtalsguiden.se

 

Läs Uppsala kommuns pressmeddelande om projektet här.

Läs mer om vår samarbetspartner Fredens hus här.