Fritid för alla

Ett nätverk för verksamheter som erbjuder fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning

Fritid för alla

Inom nätverket Fritid för alla hittar du Upplands verksamheter som erbjuder aktiviteter för personer med funktionsnedsättning. Fritid för alla anordnar prova på dagar, samlar information om verksamheter inom nätverket och kämpar på olika sätt för att Alla ska ha rätt till en meningsfull fritid.

 

För dig som som vill hitta aktiviteter

Fritid för alla samlar roliga och utvecklade aktiviteter som riktar sig till personer med funktionsnedsättning i Uppland. Informationen hittar du här på våran webbplats www.fritidforalla.se.

 

Bli medlem

Erbjuder din verksamhet aktiviteter eller evenemang för personer med funktionsnedsättning i Uppland? Bli medlem i Fritid för alla, du får då tillgång till utbildningar, inspirations dagar, delta i evenemang och marknadsföra din verksamhet i våra kanaler.  Tillsammans skapar vi Fritid för alla. Under medlemskap kan du läsa mer och ansök om att vara med i Fritid för alla.

 

Bakgrund

Nätverket Fritid för alla bildades hösten 2002. Nätverket består av representanter från olika föreningar, organisationer, Habiliteringen för barn och vuxna och Uppsala kommun och vill verka för en aktiv fritid för alla, oavsett funktionshinder. Fritid för alla samordnas av oss Fyrisgården.