Läs mer om Fyrisgårdens integrationsverksamhet

Välkommen in

Välkommen in är Fyrisgårdens integrationsprojekt. Idén med projektet är att skapa möten över gemensamma intressen och aktiviteter.

Fyrisgården har länge arbetat för att integrera personer med funktionsnedsättning i våra verksamheter, och i samhället. Nu fortsätter vi att bygga broar. Med projektet Välkommen in vill vi nå nyanlända och personer från andra länder som är på väg att etablera sig i det svenska samhället. Idén med projektet är att skapa möten över gemensamma intressen och aktiviteter.

På Fyrisgården är vi övertygade om att mångfald berikar. Därför vill vi nu i högre grad nå nyanlända och personer från andra länder som är på väg att etablera sig i det svenska samhället. Förhoppningen är att ge dessa människor möjlighet till utveckling och att kunna bygga broar i form av språk, kultur och gemenskap, men också att mångfalden i sig ska berika och utveckla vår befintliga verksamhet.

Välkommen in är ett ettårigt projekt som finansieras av Uppsala kommun.

Aktiviteter

Välkommen in innebär en intensiv satsning under ett år för att etablera kontaktvägar och arbetssätt. Satsningen, och den kunskap den genererar, möjliggör ett fortsatt arbete med rekrytering till vår verksamhet.

Genomförda och pågående aktiviteter

  • Språkcafé som genomförs varje onsdag med deltagare från Medborgarskolan.
  • En ungdomsgrupp för ensamkommande som möts på Fyrisgården varje tisdags- och torsdagskväll.
  • Tre skapandeträffar för barn och unga med funktionsnedsättningar på Kontakten, Gottsunda, under oktober månad.
  • ”Herrgruppen”, aktivitetsträffar på Fyrisgården i samarbete med Nyby vision.

Mål

Välkommen in syftar till att etablera kontakt och få en fungerande rekrytering till våra befintliga verksamheter av nyanlända och personer från andra länder som är på väg att etablera sig i det svenska samhället. Målet är alltså inte att skapa speciella grupper för nyanlända, utan att visa vägen till de verksamheter som redan finns.

Vi har också stora möjlighet att dra igång nya verksamheter öppna för alla, utifrån deltagarnas intressen. Vi vill fånga upp deltagarnas intressen och önskemål och utifrån dem skapa nya aktiviteter eller grupper på Fyrisgården.

Kontakta oss

Vill du veta mer om projektet Välkommen in? Kontakta projektledaren, Fyrisgårdens verksamhetschef, Ulrica Backlund på e-post ulrica.backlund@fyrisgarden.se eller telefon 070-172 65 03.