Årsmöte 2020

Den 26 mars kallar vi till årsmöte för föreningen Fyrisgården

Årsmöte 2020

 

Medlemmarna i Fyrisgården kallas till ordinarie årsmöte onsdag den 26 mars kl 18.00 i samlingssalen på Fyrisgården. Fyrisgården bjuder på fika från kl. 17.30, mötet startar kl. 18.00.

 

Ärenden enligt stadga. Motioner ska vara lämnade till Fyrisgården senast 14 dagar före årsmötet. Årsmöteshandlingar kommer att publiceras här innan årsmötet. De kan också beställas från eller hämtas på Fyrisgården.

 

Fyrisgårdens stadgar

 

Vänligen anmäl deltagande senast fredag den 13 mars till exp@fyrisgarden.se eller tel. 018-23 87 44.

 

Valberedningen tar emot nomineringar till styrelsen. För förslag och nomineringar når du valberedningen via e-post nedan.

Sammankallande i valberedningen är Kicki Sandberg. E-post: kickiliina@hotmail.com

 

För rösträtt vid årsmötet krävs att 2020 års medlemsavgift är betald. Medlemsavgiften är oförändrad 100 kr/individ eller 150 kr/familj och betalas in på bg 5261-5226 före årsmötet. Glöm inte att uppge namn och personnummer. Om ni betalar ett familjemedlemskap önskar vi namn och födelseår på de som ingår. Registrera gärna person- och adressuppgifterna via formuläret på webbsidan. Familjemedlemskap har som vanligt en (1) röst på årsmötet.