Årsmöte 2021

Den 15 April kallar vi till årsmöte för föreningen Fyrisgården

Årsmöte 2021

 

Medlemmarna i Fyrisgården kallas till ordinarie årsmöte torsdag den 15 april kl 18.00. Årsmötet sker digitalt i år på grund av Covid 19, vi återkommer med mer information om hur du ansluter dig till mötet efter att du bekräftat ditt deltagande. Vänligen anmäl deltagande senast torsdagen den 8 april till exp@fyrisgarden.se eller 018-23 87 44.

 

Ärenden enligt stadga. Motioner ska vara lämnade till Fyrisgården senast 14 dagar före årsmötet. Årsmöteshandlingar kommer att publiceras här innan årsmötet. De kan också beställas från eller hämtas på Fyrisgården.

 

Fyrisgårdens stadgar

 

Verksamhetsberättelse 2020

 

Verksamhetsplan 2021

 

Utfall 2020 & budget 2021

 

Årsbokslut 2020

 

Dagordningen årsmöte 2021

 

Vänligen anmäl deltagande senast torsdag den 8 april till exp@fyrisgarden.se eller tel. 018-23 87 44.

 

Sammankallande i valberedningen är Kicki Sandberg. E-post: kickiliina@hotmail.com

 

Rösträtt

För rösträtt vid årsmötet krävs att 2021 års medlemsavgift är betald. Det är busenkelt att förnya sitt medlemskap på Fyrisgården. Du betalar helt enkelt in medlemsavgiften för det medlemskap du haft sedan tidigare (100 kr/enskild eller 150 kr/familj) via bankgiro (5261-5226) eller Swish (123 156 57 20) före årsmötet. Glöm inte att uppge namn i inbetalning. Familjemedlemskap har som vanligt en (1) röst på årsmötet.

 

Vill ni teckna ett helt nytt medlemskap, uppdatera några kontaktuppgifter som förändrats sedan ni tecknade ert första medlemskap eller kanske gå från ett enskilt medlemskap till ett familjemedlemskap? Klicka då här för att skapa ett nytt medlemskap.

 

Kontakta oss om ni har några frågor eller funderingar kring medlemskap.

 

Valberedningens förslag

Ledamöter 2021-2023

Ulf Lundström (omval)

Bodil Långberg (omval)

Seynab Haiji (omval)

 

Ersättare 2021-2023

Josef Abdo (nyval)

 

Förtroendevald revisor 1 år

Annika Windahl Pontén (omval)

Britt Lindborg (nyval) fd ersättare

 

Förtroendevald revisorsersättare 1 år

Ulla Bergqvist (omval)

 

Auktoriserad revisor 1 år

PwC

 

Valberedning 1 år

Kicki Sandberg (omval, sammankallande)

Jonas Ruud (omval)

Emelie Englund (omval)