Om Fyrisgården

Läs mer om Fyrisgårdens historia som hemgård, förening och mötesplats

Klicka här för att läsa mer om vår historia

Från 40-tal till nutid.

 

Verksamhetsidé

Fyrisgården verkar för en meningsfull fritid för alla, oavsett ålder, ursprung och funktionsförmåga. Verksamheten grundades redan 1941 och vänder sig till hela Uppsala kommun. Vi tror att goda möten och stimulerande fritid berikar människor. På Fyrisgården ses var och en som en resurs med något att ge andra. Med nytänkande och innovativa lösningar vill vi verka för det goda mötet mellan människor.

Mål

Föreningen Fyrisgårdens mål är

  • att arbeta för gemenskap mellan människor av olika åldrar och med olika social, etnisk och kulturell bakgrund och ideologisk inriktning
  • att vara en mötesplats för individer och grupper
  • att uppmuntra, stödja och fördjupa individuell utveckling
  • att särskilt uppmärksamma barn och ungdomars behov av social och kulturell utveckling
  • att särskilt stödja eftersatta gruppers möjligheter att förverkliga sina livsmöjligheter
  • att stimulera människor till aktivt engagemang och medverkan i verksamheter som ligger i linje med föreningens syfte
  • att stimulera människor till samhällsdebatt och därigenom verka för demokrati och ökat samhällsansvar
  • att arbeta för fred och internationellt samarbete.

Värdegrund

Fyrisgårdens mål vilar på en gemensam värdegrund om allas lika rättigheter och lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män och solidaritet med svaga och utsatta. Verksamheten bedrivs med demokratiska arbetsformer som ger inflytande och engagemang.

Organisation

Fyrisgården är Uppsalas enda hemgård. Fyrisgården grundades 1941 som en ideell förening och är partipolitiskt och religiöst obunden. Hemgårdsrörelsen kom till Sverige i slutet av 1800-talet. Den inspirerades av Settlementsrörelsen i England, där inflyttningen till städerna var omfattande under industrialiseringen. Folk bodde trångt och kunde inte umgås i hemmet.

 

Hemgårdarna ville att arbetarna skulle kunna delta i bildningsverksamhet samt kulturella och sociala aktiviteter. Genom att starta hemgårdar i fattiga områden ville man lindra missförhållanden, motverka klassmotsättningar och ojämlikhet. Grunden till hemgårdsrörelsen i Sverige lades 1912 av Natanael Beskow genom tillkomsten av Birkagården i Stockholm. Hemgården vill vara en hemliknande fritidsmiljö för människor i alla åldrar och från olika samhällsgrupper och verksamhetsområden.

 

Fyrisgården är ansluten till Fritidsforum, Riksförbundet Sveriges Fritids- och Hemgårdar, och är därigenom också medlem i UFN, Ungdom och Fritid i Norden, ECYC, European Confederation of Youth Clubs.

 

Fyrisgården är även medlem av IFS, International Federation of Settlements and Neighbourhood centers. Fyrisgården är också medlem av Folkrörelsearkivet för Uppsala län och arbetsgivarorganisationen Idea.

 

Våra studiecirklar bedrivs i samarbete med Studiefrämjandet.

 

Fyrisgården samverkar med en mängd föreningar och organisationer både lokalt och nationellt, läs mer här. Fyrisgården har flera uppdrag från Uppsala kommun att utföra lagstadgad verksamhet för personer med funktionsnedsättning, om detta kan ni läsa mer här.

 

Information om Fyrisgården på olika språk

Svenska

Engelska

Dhari

Arabiska

Persiska

 

Styrelsen

Agneta Hedlund Bykvist
Ordförande

 

Falastin Hayat Alharbiti
Ledamot

 

Seynab Haji
Ledamot

 

Bodil Långberg
Ledamot

 

Ulf Lundström
Ledamot

 

Melanie Hadjikhani
Ledamot

 

Lars Strandell
Ledamot

 

Birgitta Terent
Ersättare

 

Owe Andersson
Ersättare

 

Vidare läsning

Fyrisgården Idrottsklubb

Sveriges hemgårdar