Om Fyrisgården

Lättläst information om Fyrisgården på olika språk (pdf):

Svenska Engelska
 Arabiska  Arabiska
Persiska

Verksamhetsidé

Fyrisgården ordnar fritidsaktiviteter med mera för alla, oavsett ålder, ursprung och funktionsförmåga. Verksamheten grundades redan 1941 och vänder sig till hela Uppsala kommun. Vi tror att goda möten och stimulerande fritid berikar människor. På Fyrisgården ses var och en som en resurs med något att ge andra. Med nytänkande och innovativa lösningar vill vi verka för det goda mötet mellan människor.

Hoppa direkt till:

Broschyrer om vår verksamhet
Mål och värdegrund
Bli medlem
Organisation, bakgrund, styrelse
Föreningsdokument: stadgar, verksamhetsberättelse mm.
Grafisk profil: logga och grafiska riktlinjer (öppnas i ett nytt fönster)

Broschyrer om vår verksamhet

Mål

Föreningen Fyrisgårdens mål är

 • att arbeta för gemenskap mellan människor av olika åldrar och med olika social, etnisk och kulturell bakgrund och ideologisk inriktning
 • att vara en mötesplats för individer och grupper
 • att uppmuntra, stödja och fördjupa individuell utveckling
 • att särskilt uppmärksamma barn och ungdomars behov av social och kulturell utveckling
 • att särskilt stödja eftersatta gruppers möjligheter att förverkliga sina livsmöjligheter
 • att stimulera människor till aktivt engagemang och medverkan i verksamheter som ligger i linje med föreningens syfte
 • att stimulera människor till samhällsdebatt och därigenom verka för demokrati och ökat samhällsansvar
 • att arbeta för fred och internationellt samarbete.

Värdegrund

Fyrisgårdens mål vilar på en gemensam värdegrund om allas lika rättigheter och lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män och solidaritet med svaga och utsatta. Verksamheten bedrivs med demokratiska arbetsformer som ger inflytande och engagemang.

Bli medlem

Genom att bli medlem i den ideella föreningen Fyrisgården så stödjer du vår verksamhet och får tillgång till allt vi har att erbjuda. Alla är välkomna!

Läs mer och bli medlem!

Organisation

Fyrisgården är Uppsalas enda hemgård. Fyrisgården grundades 1941 som en ideell förening och är partipolitiskt och religiöst obunden.Hemgårdsrörelsen kom till Sverige i slutet av 1800-talet. Den inspirerades av Settlementsrörelsen i England, där inflyttningen till städerna var omfattande under industrialiseringen. Folk bodde trångt och kunde inte umgås i hemmet.

Hemgårdarna ville att arbetarna skulle kunna delta i bildningsverksamhet samt kulturella och sociala aktiviteter. Genom att starta hemgårdar i fattiga områden ville man lindra missförhållanden, motverka klassmotsättningar och ojämlikhet.Grunden till hemgårdsrörelsen i Sverige lades 1912 av Natanael Beskow genom tillkomsten av Birkagården i Stockholm. Hemgården vill vara en hemliknande fritidsmiljö för människor i alla åldrar och från olika samhällsgrupper och verksamhetsområden.

Mer info.

Fyrisgården är ansluten till Fritidsforum, Riksförbundet Sveriges Fritids- och Hemgårdar, och är därigenom också medlem i UFN, Ungdom och Fritid i Norden, ECYC, European Confederation of Youth Clubs.

Fyrisgården är även medlem av IFS, International Federation of Settlements and Neighbourhood centers.Fyrisgården är också medlem av Folkrörelsearkivet för Uppsala län och arbetsgivarorganisationen Idea.

Våra studiecirklar bedrivs i samarbete med Studiefrämjandet.

Fyrisgården samverkar med en mängd föreningar och organisationer både lokalt och nationellt.

Fyrisgården har flera uppdrag från Uppsala kommun att utföra lagstadgad verksamhet för personer med funktionsnedsättning.Föreningen får verksamhetsbidrag av Uppsala kommun.

Styrelse

Ordförande
Agneta Hedlund Bykvist 2016-2018

Ledamöter
Linda Gyllenspetz 2016-2018, Ewa Johansson 2016-2018, Lars Strandell 2016-2018, Ulf Lundström 2017-2019, Bodil Långberg 2017-2019, Seynab Haji 2017-2019.

Ersättare
Melanie Hadjikhani 2016-2018, Birgitta Terent 2017-2019.

Förtroendevald revisor 1 år
Irène Karlsson, Annika Windahl Pontén.

Förtroendevald revisor ersättare 1 år
Thorsten Bergqvist, Britt Lindborg.

Auktoriserad revisor 1 år
PwC

Valberedning 1 år
Petra Smedborn, Christina Sandberg

Föreningsdokument

Här hittar du dokument för föreningen och verksamheten Fyrisgården. Du behöver Adobe reader för att kunna läsa dokumenten.
Hämta Adobe reader här.

Kontakta oss

 • Besöksadress
 • Svartbäcksgatan 58
 • 753 33 Uppsala
 • Kvällsverksamheter
 • 018 26 20 12
Alla kontaktuppgifter
http://www.mapsembed.com/conrad/